AsistenȚĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

La fel ca și Taxa pe Valoare Adăugată, taxele vamale și accizele trebuie să se conformeze reglementărilor și directivelor complexe ale Uniunii Europene, precum și practicii stabilite la Curtea Europeană de Justiție.

O companie de consultanță nu poate să ofere servicii profesionale decât dacă se dedică full-time acestui domeniu fiscal. De asemenea, expertiza este cu atât mai importantă cu cât autoritățile fiscale române derulează acțiuni intense de control privind gradul de conformitate al companiilor cu legislația privind taxele vamale și accizele.